Kontakt 

Dane firmy:

E&J Concept Elżbieta Krop
ul. Pogodna 29
05-830 Nadarzyn
NIP: 522-158-54-15
REGON: 142698364 

Zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki.

 

 


Kategorie